Vyhledávání

Kontakt

DANE-ZAM s.r.o.
1.května 82 Polanka nad Odrou 72525
Provozovna : Hradská 499, Velká Polom (bývalé sklady CO)

Tel: 553773910
Mob: 739304629
Skype: dane_nemec_jiri

nemec.dane@seznam.cz

Služby 

Možnost kusové i seriové výroby.

Pálení plechů

Laserová technologie v mnoha případech úspěšně nahrazuje klasické obráběcí technologie. Oproti frézování a vrtání je především mnohonásobně rychlejší a také materálově úspornější (např. společná dělící spára).
Laserový řez je vhodný pro výrobky s jednoduchými i složitými vnitřními a vnějšími obrysy jak u tenkých tak silných plechů.
Programování v JET/CAM anebo nejnovějším software TruTops navíc zaručuje maximální využití plochy z tabule plechu.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohýbání

Pro další zpracování vypalených polotovarů jsme vybaveni CNC ohraňovacím lisem AMADA s mnoha doplňkovými nástroji a senzorickou kontrolou dohnutí, což nám umožňuje garantovat špičkovou kvalitu zpracování požadavků našich zákazníků.

 

Ohýbání trubek 

Nabízíme ohýbání trubek z běžných i konstrukčních ocelí, ohýbání trubek z nerezu, hliníku a dalších kovů. Ohýbáme trubky tenkostěnné i silnostěné, trubky přesné i konstrukční. Minimální a maximální průměry trubek závisí na ohybovém radiusu, tloušťce stěny ohýbané trubky a na vlastnostech materiálu.

 

Svařování

TIG - GTAW ( Gas Tunsten Arc Welding) - americká zkratka, TIG ( Tungsten Inert Gas)-anglická zkratka, WIG( Wolfram Inert Gas) – německá zkratka metody, při které oblouk hoří mezi základním materiálem a netavnou wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu. Přídavný materiál je do oblouku podáván samostatně ručně až automaticky nebo proces svařování probíhá pouze roztavením a slitím základních materiálů. Nevzniká žádná struska, je sníženo na minimum riziko vměstků ve  svarovém kovu a hotové svary nevyžadují žádné čištění. Metodu TIG ( WIG ) lze použít téměř pro všechny kovy a hodí se jak pro ruční, mechanizované i  automatizované svařování.
 
MIG/MAG (CO2) -     Výhody metody MIG/MAG - svařování ve všech svařovacích polohách, vysoká svařovací rychlost, nižší nároky na čištění strusky, eliminace zplodin, oblouk i svarová lázeň je jasně viditelná, menší deformace po svařování.
 
Plamenem - Autogen nebo-li svařování plamenem, patří mezi tzv. tavné metody svařování. Metoda využívá teplo dodávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku nebo vzduchu pro natavení svarových ploch a roztavení přídavného materiálu.
Pro svařování se nejčastěji používá směs acetylénu a kyslíku, protože tato směs ve správném poměru umožňuje dosáhnout teploty plamene až okolo 3200°C. Jako hořlavý plyn lze využít i vodík nebo propan, ale teplota plamene je nižší ( maximálně 2500°C). To stačí ke svařování –pájení kovů s nižší teplotou tavení jako je hliník, měď, hořčík nebo olovo, tepelné zpracování svařenců a pro čištění povrchů plamenem.
 
Bodování - Odporové svařovaní je soubor svařovacích metod, které  na vytvořeni spoje využívají teplo vznikající průchodem svařovacího proudu svařovanými materiály a současného působení přítlačné síly. Mezi tyto metody patří bodové a švové svařovaní, svařování výstupkové (bradavkové) a stykové svařování stlačením a odtavením.
 
Odporově se svařují prakticky všechny druhy ocelí, a to i pozinkované nebo jinak pokovené, jako jsou karosérie aut, plechovky konzerv nebo drátěná pletiva. Svařovat lze i plechy z hliníku a jeho slitin, ale i materiály málo známé, jako titan nebo v jaderných aplikacích zirkon.

                                                          

Frézování

 
Frézování je strojní třískové obrábění kovů vícebřitým nástrojem, kde hlavní pohyb (rotační) koná nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Klasicky probíhá ve třech osách, ve více než třech osách pracují více-osá obráběcí centra. 
 

Soustružení

Soustružení je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, většinou jednobřitým obráběcím nástrojem (soustružnický nůž), při kterém obrobek koná hlavní pohyb do řezu a nástroj pohyb vedlejší.
 

Stříhání 

Stříhání je beztřískové dělení materiálu, při kterém se materiál odděluje dvěma podélnými břity ve tvaru klínu.
 

Vysekání Děrování, vysekávání a prostřihování plechu

 
Technologie: 
 
určeno k vystřihování a prolisování tvarově přesných výstřižků
technologické možnosti - speciální prolisy, větrací lamely, atypické otvory, důlčíky, znaky, loga, číselné označení
sériová, maloseriová a kusová výroba
rychlé zhotovení velkého množství dílců
 

Řezání

Při řezání vzniká prořez, protože část materiálu se promění v sypký odpad čili špony. 
 

Lisování

Moderně vybavené výrobní provozy v oblasti plošného tváření železných a neželezných kovů a dlouhodobé zkušenosti našich spolupracovníků nám dávají  schopnost tvářet plechové díly různých rozměrů a složitostí.
 

Broušení a Leštění

Broušení je technologie obrábění, při níž se materiál ubírá množstvím nepravidelných a nahodile orientovaných břitů. Ruční broušení patří mezi nejstarší způsoby obrábění, strojové broušení se používá k obrábění kovů, keramiky, skla, ale také dřeva a umělých hmot. Brousit lze i ty nejtvrdší materiály a při strojovém broušení lze dosahovat vysoké přesnosti a velmi kvalitního povrchu.
Leštění je dokončovací operace při niž získáme dokonalý vzhled (zrcadlový) bez požadavků na přesnost.
 
 

Pískování

Tryskání, nazývané též otryskávání nebo pískování, je technologický postup opracování povrchu nejrůznějších, obvykle tvrdých, materiálů proudem jemných částic (abrazivní částice). Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý písek, ocelová drť či struska.
 

Zakružování a válcování 

Válcování kovů je tváření kovů průchodem mezi otáčejícími se válci válcovací stolice. Materiál se při průchodu přetváří a současně posunuje.
 
 
 

Kresba výkresů

Kreslíme výkresy ve 3D a poté je převádíme na 2D